+45 9626 1300 info@advokatforum.dk

Advokathus i hjertet af Herning

Hos AdvokatForum beskæftiger vi os med rådgivning til såvel erhvervslivet som private, med hovedvægten på erhvervsretlig rådgivning.

Vi lægger vægt på at yde vore klienter en fagligt kvalificeret rådgivning

 

Alle kan få brug for en advokat

Alle kan på et tidspunkt i livet få brug for en advokat. Du kan se hvilke kompetencer vi har specialiseret os i under “juridiske specialer”.

Juridiske specialer
Kontakt

Juridiske specialer

Agent-, forhandler- og franchiseaftaler

Ansættelses- og arbejdsret

Entrepriseret

Familie- og arveret

Fast ejendom

Forsikrings- og erstatningsret

Immaterialret

IT-ret

Konkurrenceret

Mediation

Retssagsbehandling

Selskabsret, generationsskifte og virksomhedsoverdragelse

Jurist & indehaver

Kurt Lunde

kl@advokatforum.dk
Tlf.: +45 96 26 13 22 (dir.)
Mobil: +45 40 16 11 01

Advokatsekretær

Irene Dahl Ryding

ir@advokatforum.dk
Tlf.: 96 26 13 29

AdvokatForum ApS

De tilknyttede advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark, og advokaterne er en del af Advokatsamfundet i Danmark.
Advokatvirksomheden drives i selskabsform, undergivet Selskabslovens og Retsplejelovens regler.

AdvokatForum har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i HDI Danmark efter de regler, der gælder for Advokatsamfundet. Ansvarsforsikringen dækker al den rådgivning, som firmaets advokater og øvrige sagsbehandlere i advokatvirksomheden foretager i forhold til vore klienter, uanset hvor denne udøves.

Vi anvender ikke i forhold til vore klienter standard aftaleklausuler, og således heller ikke klausuler om lovvalg eller værneting mellem vore klienter og advokatfirmaet.

AdvokatForum samarbejder med andre om bistand til rådgivning for klienten i det omfang, det aftales med klienten.
Vi har i overensstemmelse med Advokatsamfundets generelle regler fastsat interne regler til forebyggelse af interessekonflikter.

Vi er undergivet lovgivningens regler om hvidvask, og i henhold til disse regler er vi forpligtede til i en række tilfælde at sikre os klientens identitet, hvilket bevirker, at vi i disse tilfælde vil kræve legitimationsdokumentation fra klienten