+45 9626 1300 info@advokatforum.dk
Hjem 5 Kompetencer 5 Entrepriseret

Entrepriseret

Vi rådgiver såvel bygherrer, byggerådgivere, entreprenører som leverandører inden for byggebranchen.

De meget omskiftende klimaforhold og den meget hurtige udvikling, der sker på materialeområdet inden for byggeriet, skaber mange udfordringer og opgaver for de, der beskæftiger sig med byggeri.
I de senere år har nybyggeriets omfang antaget en næsten eksplosiv karakter, der ud over de tekniske udfordringer tillige har skabt problemer med at skaffe tilstrækkeligt kvalificeret personale og at få leveret byggematerialer i takt med, at disse skal bruges.

I juridisk perspektiv er byggebranchen karakteriseret ved, at der mellem byggeriets parter er vedtaget en række regelsæt: Almindelige Betingelser for leverancer og arbejder i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92), Almindelige Betingelser for totalentreprise (ABT 93) og Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89). Senest har man vedtaget AB 92 Forbruger.
Disse regelsæt, der regulerer hver sit område, er meget indarbejdede og anvendes stort set standardmæssigt i mange byggesager, men det er en forudsætning, at de deltagende parter har aftalt, at et eller flere af disse regelsæt skal være gældende for den byggesag, parterne er deltagere i.
Er der ikke indgået en sådan aftale, vil “dansk rets almindelige regler” være gældende. Da der ikke findes specifik lovgivning, der regulerer tilsvarende forhold, vil retsstillingen i vid udstrækning være baseret på, hvad domstolene har ment i de forskellige tilfælde, som gennem tiderne har været forelagt disse. For ikke-jurister, der ikke har tilgang til byggeretlige doms- og afgørelsessamlinger, kan det således være svært at overskue, hvorledes retsstillingen er.
Netop fordi de nævnte  regelsæt AB 92 (AB 92 Forbruger) / ABT 93 og ABR 89 skal være konkret aftalt, opstår der ofte problemer, hvis der er flere parter i en byggesag, og ikke alle har vedtaget samme regelsæt. Derved vil problemstillinger, der berører flere parter kunne risikere at skulle behandles efter forskellige regler.

Det er derfor vigtigt, at man som deltager i et byggeri forinden byggeopgaven påbegyndes får afklaret disse forhold og ikke kun de rent byggetekniske forhold.

Jurist & indehaver

Kurt Lunde

kl@advokatforum.dk
Tlf.: +45 96 26 13 22 (dir.)
Mobil: +45 40 16 11 01

Advokatsekretær

Irene Dahl Ryding

ir@advokatforum.dk
Tlf.: 96 26 13 29

Alle kan få brug for en advokat

Tryk på knappen herunder, og kom tilbage til overblikket over vores kompetencer, hvor du kan læse mere.