+45 9626 1300 info@advokatforum.dk
Hjem 5 Kompetencer 5 Familie- og arveret

Familie- og arveret

Hvad enten folk er gift eller lever sammen i såkaldte papirløse samlivsforhold, vil der meget ofte være behov for at få udarbejdet testamente, ægtepagt eller samejekontrakt.

Der er juridisk set stor forskel på retsstillingen, hvis man enten er gift eller lever sammen papirløst. Som papirløst samlevende har man således ikke arveret efter hinanden, og man vil heller ikke have mulighed for at sidde i uskiftet bo, hvis den ene pludseligt dør.

I dag er det ofte forekommende, at personer med tidligere forhold eller ægteskaber bag sig og ofte med børn derfra indgår i nye ægteskabs- eller parforhold, og ofte med en ny partner, der ligeledes har bør fra tidligere ægteskab/parforhold. I sådanne situationer vi såvel ægtepagt (ved indgåelse af ægteskab) som testamente være relevante overvejelser.

På pensionsområdet er lovgivningen med virkning fra 1. januar 2007 ændret, således ægtefællerne ved ægteskabs ophør udtager egne rimelige kapital- og rateforsikringer. Retsstillingen før lovændringen gav anledning til forskel i parternes retsstilling, men også med den nye retstilstand kan der være anledning til, at man overvejer de pensionsmæssige forhold og eventuelt søger disse reguleret med en ægtepagt, såfremt der er behov herfor.

I separations- og skilsmissesituationer og ved samlivsophævelser vil der ofte være spørgsmål om forældremyndighed, som skal afklares i tilfælde af, at parterne ikke kan nå til enighed om, hvorledes forholdet til børnene skal være fremadrettet. Selv om Statsforvaltningen (tidl. statsamterne) har kompetence til at træffe afgørelse om disse spørgsmål, er situationen den, at statsforvaltningerne ikke kan rådgive den ene part frem for den anden, men alene tilbyde mægling. Derfor vil advokatbistand ofte være en god løsning.

Også i relation til bodelingsmæssige forhold vil det ofte være relevant at alliere sig med en advokat.

Efter retskredsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007, skal afgørelse om separation, skilsmisse eller forældremyndighed i første omgang forsøges løst med bistand fra Statsforvaltningen, hvortil anmodning skal indgives. Kun i de tilfælde, hvor Statsforvaltningen ikke kan træffe afgørelse på grundlag af enighed mellem ægtefællerne/forældrene, vil sagen blive videresendt til retten. Om Statsforvaltningens myndighed og regler se www.statsforvaltning.dk.

Hos AdvokatForum har alle advokater grundlæggende indsigt i de familie- og arvemæssige retsforhold, idet der efter vor opfattelse er tale om grundlæggende jura, som stort set berører alle mennesker, og som vi som advokater løbende har behov for at rådgive om – også i relation til rådgivning i erhvervsforhold.

Jurist & indehaver

Kurt Lunde

kl@advokatforum.dk
Tlf.: +45 96 26 13 22 (dir.)
Mobil: +45 40 16 11 01

Advokatsekretær

Irene Dahl Ryding

ir@advokatforum.dk
Tlf.: 96 26 13 29

Alle kan få brug for en advokat

Tryk på knappen herunder, og kom tilbage til overblikket over vores kompetencer, hvor du kan læse mere.