+45 9626 1300 info@advokatforum.dk
Hjem 5 Kompetencer 5 Immaterialret 

Immaterialret

Immaterialretsbegrebet dækker over en række specialområder som: patent, brugsmodel, design, varemærker og ophavsret, hvor love på disse områder giver opfindere og frembringere af kunst og design eneret til opfindelser og værker.

Patenter og brugsmodeller omhandler opfindelser af tekniske løsninger og fremgangsmåder til løsning af tekniske problemer.

Hvis en opfinder ønsker at sikre sig eneret til opfindelsen, er det vigtigt, at den viden, der ligger bag opfindelsen ikke kommer omverdenen til kendskab, inden der ansøges patent- eller brugsmodelbeskyttelse. Der er tale om komplicerede tekniske og juridiske forhold, der meget ofte påkalder sig professionel rådgivning.

Den, der skaber et kunstværk i form af en bog, en film, et musikstykke, en skulptur, et maleri eller andet har ophavsretten til et sådant værk. Ophavsretten opstår således ved skabelsen og kræver ikke registrering eller anden ansøgning hos en eller anden myndighed.

I kommerciel henseende har ophavsretsbeskyttelsen primært betydning i forbindelse med efterligning af et sådant værk, og ofte drejer det sig om brugskunst eller møbler.

Ved design forstår man et produkts udseende – tidligere anvendte man begrebet mønster. En designret kan opstå blot ved at markedsføre et produkt, der opfylder kravene til design, eller ved at ansøge om designregistrering af produktets udseende. Med designretten opnås en kommerciel eneret til at markedsføre det designbeskyttede produkt.

Ved varemærker forstår man kendetegn, der anvendes som symbol for en virksomheds produkter eller tjenesteydelser. For mange virksomheder er deres varemærker af betydelig værdi og næsten altafgørende for afsætningen af produkterne, idet kendte og indarbejdede varemærker baner vej for virksomhedernes nye produkter, som ikke i hvert enkelt tilfælde skal begrunde deres egen eksistensberettigelse.

Det er således vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på disse forhold og bevidste om at anlægge en klar strategi for brugen af varemærker og for markedsføringen af deres produkter.

Ud over disse områder har også virksomhedernes valg af og brug af navne betydning for virksomhedernes afsætning.

Også brugen Internettet og anvendelsen af domænenavne har stor kommerciel betydning. 

I takt med globaliseringen og mulighederne for billig tilgang til tekniske løsninger, kommer der større og større fokus på beskyttelsen af virksomhedernes immaterielle rettigheder og beskyttelse af produkter, varemærker og navne mod efterligning.

Advokat Kurt Lunde har mangeårig og stor erfaring i rådgivning om immaterielle retsforhold og i retssagsførelse i forbindelse med krænkelsessager.

 

Jurist & indehaver

Kurt Lunde

kl@advokatforum.dk
Tlf.: +45 96 26 13 22 (dir.)
Mobil: +45 40 16 11 01

Advokatsekretær

Irene Dahl Ryding

ir@advokatforum.dk
Tlf.: 96 26 13 29

Alle kan få brug for en advokat

Tryk på knappen herunder, og kom tilbage til overblikket over vores kompetencer, hvor du kan læse mere.