+45 9626 1300 info@advokatforum.dk
Hjem 5 Kompetencer 5 Konkurrenceret

Konkurrenceret

Konkurrenceloven har til formål at sikre fri og fair konkurrence. Det er således i henhold til loven som udgangspunkt forbudt at indgå aftaler, samordnet praksis eller andet, der begrænser konkurrencen.

Loven indeholder nogle såkaldte omsætnings- og størrelsesmæssige bagatelgrænser, som fritager forhold, der må betragtes som konkurrencebegrænsende, for at være forbudte efter loven.

Fastsættelse og håndhævelse af bindende videresalgspriser og aftaler, der tilsigter at regulere tilbudsgivning, vil dog altid – uanset størrelsen og omfanget – være forbudte.

Konkurrencelovens fastslår endvidere, at dominerende virksomheder ikke må misbruge deres dominerende stilling i markedet. Har en virksomhed således en dominerende markedsposition, som kan være til stede med en markedsandel på måske kun 40 %, er virksomheden forpligtet til at behandle alle samhandelspartnere og konkurrenter ens.

Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med, om konkurrencen er effektiv, og i visse tilfælde rykker styrelsen ud i samarbejde med politiet og foretager såkaldte ”dawn raids” mod virksomheder, hvor virksomhedernes interne dokumenter ofte beslaglægges med henblik på at undersøge, om der er begået ulovligheder.

Såvel de danske konkurrencemyndigheder som EU-konkurrencemyndighederne har gennem de senere år grebet ind over for forskellige virksomheder, og der er uddelt meget betydelige bøder, som størrelsesmæssigt kan være eksistenstruende for virksomhederne.

Advokat Kurt Lunde har indgående indsigt i konkurrencemæssige forhold.

Under Nyhedsbreve på denne hjemmeside ses de hidtil udsendte eksemplarer af Konkurrence- og Immaterialretsnyt. Nyhedsbrevet udsendes kun elektronisk, og interesserede kan tilmelde sig under siden Nyhedsbreve.

Jurist & indehaver

Kurt Lunde

kl@advokatforum.dk
Tlf.: +45 96 26 13 22 (dir.)
Mobil: +45 40 16 11 01

Advokatsekretær

Irene Dahl Ryding

ir@advokatforum.dk
Tlf.: 96 26 13 29

Alle kan få brug for en advokat

Tryk på knappen herunder, og kom tilbage til overblikket over vores kompetencer, hvor du kan læse mere.