+45 9626 1300 info@advokatforum.dk
Hjem 5 Kompetencer 5 Mediation

Mediation

Mediation er en metode, hvor en konflikt søges løst gennem styret samtale med hjælp fra en professionelt uddannet mediator. Parterne er hovedaktørerne i mediationen, og konfliktløsningen bliver således en proces med aktiv deltagelse fra parternes side. Der sigtes mod at resultatet af mediationen er en brugbar og skræddersyet løsning baseret på parternes interesser.

Mediation bygger på frivillighed, og enhver af parterne kan til enhver tid træde ud af mediationsforløbet, såfremt den pågældende part ikke længere ser noget formål i at fortsætte.

I en rets- eller voldgiftssag vil der som regel være en vinder og en taber – nogle gange fremstår begge parter som tabere, når sagen er slut. Ved mediation vil der ofte være mulighed for at tilvejebringe utraditionelle løsninger, hvilket kan bevirke – og det er det egentlige mål – at begge parter står som vindere og får en løsning, som de kan være tilfredse med og komme videre med.

Hvis mediationsforløbet lykkes, vil parterne med mediators hjælp nå frem til en aftaleløsning, som afslutter den forudgående konflikt, og i det omfang der er anledning dertil, vil parterne ofte kunne opretholde tidligere tiders gode forbindelser og samarbejde, hvilket sjældent er muligt efter en rets- eller voldgiftssag, hvor sagen ender med en dom eller en kendelse, og hvor parterne efterlades splittede. Ofte vil en mediation kunne gennemføres med meget kort varsel og på ganske kort tid. Også af den grund vil en mediationsløsning være et godt alternativ til en en meget tidskrævende rets- eller voldgiftssag.

Ved de danske domstole kører der i øjeblikket en forsøgsordning med retsmægling, hvor et antal dommere og advokater som uddannede mediatorer via mediation forsøger at løse de tvister i sager, hvor parterne tager mod tilbud om retsmægling. Omkring 3/4 af de påbegyndte mediationsforhandlinger ender med en forligsmæssig aftale mellem parterne, således videre retssag derved undgås.

Advokat Kurt Lunde har gennemgået Advokatrådets mediatoruddannelse og er medlem af Mediationsinstituttet – www.mediationsinstituttet.com – og af Foreningen Mediatoradvokater – www.mediatoradvokater.dk. Kurt Lunde er desuden antaget ved Vestre Landsretskreds som retsmægler.

 

Jurist & indehaver

Kurt Lunde

kl@advokatforum.dk
Tlf.: +45 96 26 13 22 (dir.)
Mobil: +45 40 16 11 01

Advokatsekretær

Irene Dahl Ryding

ir@advokatforum.dk
Tlf.: 96 26 13 29

Alle kan få brug for en advokat

Tryk på knappen herunder, og kom tilbage til overblikket over vores kompetencer, hvor du kan læse mere.