+45 9626 1300 info@advokatforum.dk
Hjem 5 Kompetencer 5 Selskabsret, generationsskifte og virksomhedsoverdragelse

Selskabsret, generationsskifte og virksomhedsoverdragelse

Rådgivning og bistand i forbindelse med virksomhedsopstart vil typisk omfatte stiftelse og registrering af selskaber, hvor registreringen af selskabet i forbindelse med stiftelsen typisk kan ske on-line samme dag som beslutningen om stiftelsen, således selskabet straks kan blive aktivt mod tildeling af et CVR-nr. fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Vi kan desuden bistå med rådgivning omkring alle øvrige selskabsmæssige dispositioner og beslutninger, ligesom vi kan være selskabsdeltagerne behjælpelige med udarbejdelse af aktionær- og anpartshaveroverenskomster samt øvrige selskabsrelaterede dokumenter.

Advokaterne hos AdvokatForum sidder i en række forskellige forenings- og selskabsbestyrelser og har ad den vej en bred erfaring med selskabs- og ledelsesforhold.

Virksomhedsejere, der gennem et langt virksomt liv har opbygget deres virksomheder, har ofte et klart ønske om virksomhedens fortsættelse efter det tidspunkt, hvor de må trække sig tilbage på grund af alder.

Uanset om det er tanken, at virksomheden skal overgå til børn, nuværende medarbejdere, eller at fremtiden skal sikres ved salg eller evt. etablering af et fondseje, vil det være hensigtsmæssigt at gennemtænke en sådan løsning grundigt og i god tid. Vi bistår med vor juridiske erfaring virksomhedsejere – typisk i samarbejde med virksomhedens revisor – som rådgivere og sparringspartnere  i et sådant forløb, og vi vil samtidigt udarbejde de i relation til løsningen nødvendige dokumenter.

Vi har erfaring i at medvirke ved overdragelser af virksomheder såvel på køber- som sælgersiden, herunder i forbindelse med kontraktudarbejdelse, forhandlinger og due diligence.

Jurist & indehaver

Kurt Lunde

kl@advokatforum.dk
Tlf.: +45 96 26 13 22 (dir.)
Mobil: +45 40 16 11 01

Advokatsekretær

Irene Dahl Ryding

ir@advokatforum.dk
Tlf.: 96 26 13 29

Alle kan få brug for en advokat

Tryk på knappen herunder, og kom tilbage til overblikket over vores kompetencer, hvor du kan læse mere.